Zarządzenie nr 4/2023
Szanowni Państwo,
informujemy, że dzień 29 grudnia 2023 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2023 Dyrektora Zarządu Spółki Wodociągi Fromborskie z dnia 2 listopada 2023 roku, został ustalony dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające w sobotę (11 listopada 2023 roku - Narodowe Święto Niepodległości).
 
Z wyrazami szacunku.
Damian Krasiński