GMINA FROMBORK

Obowiązujący regulamin został wprowadzony UCHWAŁĄ NR XXIV/325/21 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Frombork.

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 29 września 2021 roku pod pozycją 3580.

GMINA MŁYNARY

Obowiązujący regulamin został wprowadzony UCHWAŁĄ NR XXXIX/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary 

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 10 stycznia 2022 roku pod pozycją 173.