Zgromadzeniem Wspólników dla Spółki jest Burmistrz Miasta Gminy Frombork.

W kadencji 2024-2029 funkcję Burmistrza Fromborka sprawuje Pan Damian Krasiński.