nieczystości ciekłe - nowe obowiązki

Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicieli nieruchomości oraz gminy zostały nałożone nowe obowiązki.  

Od bieżącego roku właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz posiadania rachunków za jej realizację, pokrywających się z zużyciem wody. Jednocześnie rząd nałożył na gminę obowiązek przeprowadzania kontroli w stosunku do właścicieli takich nieruchomości, raz na 2 lata.

Wychodząc naprzeciw powyższym regulacjom prawnym Wodociągi Fromborskie zapraszają do możliwości skorzystania z usługi odbioru nieczystości ciekłych. 
Całkowity koszt usługi realizowanej traktorem z przyczepą wyposażoną w zbiornik asenizacyjny w 2023 roku wynosi 209,00 zł netto i dotyczy zbiornika bezodpływowego o pojemności do 5m3.

Przygotowaliśmy także wzór umowy na świadczenie powyższej usługi, a samą umowę możecie Państwo zawrzeć w siedzibie naszej Spółki. 
Wzór do zapoznania dostępny na naszej stronie w zakładce: STREFA KLIENTA -> FORMULARZE I DRUKI DO POBRANIA -> plik: Umowa - opróżnianie zbiornika bezodplywowego - projekt 2023.pdf

Powyższe dokumenty oraz odpowiednia częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych pozwolą Państwu uniknąć nieprzyjemności z braku stosowania nowych uregulowań prawnych.

Warto podkreślić, że nieczystości ciekłe może odbierać podmiot prowadzący działalność spełniający wszystkie regulacje prawne i posiadający stosowne zezwolenie wydane przez właściwego miejscowo Burmistrza. 
Powyższą działalność realizujemy na podstawie decyzji OŚ.6233.2.2021 z dnia 30.12.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. Decyzja została wydana na okres dziesięciu lat.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.