Chcesz wiedzieć jaki wpływ na środowisko mają Twoje codzienne zachowania? Możesz to sprawdzić już dziś. Śląski Ruch Klimatyczny, Klub Myśli Ekologicznej i Fundacja Rzecz Społeczna opracowały wspólnie kalkulator śladu ekologicznego.

Ślad ekologiczny to koncepcja naukowa umożliwiająca oszacowanie zużycia zasobów naturalnych i możliwości ich odtworzenia w wyniku naturalnej regeneracji środowiska naturalnego. Pozwala określić jakie jest zapotrzebowanie człowieka, a jakie są możliwości naszej planety. Ślad ekologiczny mierzy się w globalnych hektarach (gha) na osobę.

Każde działanie człowieka pociąga za sobą określone konsekwencje dla środowiska. Byśmy potrafili w jeszcze bardziej świadomy sposób z niego korzystać naukowcy opracowali kalkulator śladu ekologicznego.

Narządzie jest dostępne bezpłatnie na stronie kalkulator.eco 

Aby obliczyć nasz ślad ekologiczny trzeb odpowiedzieć na pytania z 9 kategorii:

  • Woda
  • Jedzenie
  • Mieszkanie
  • Codzienne podróże
  • Wakacje
  • Ogrzewanie domu
  • Internet
  • Elektryczność
  • Odpady

Umieszczono w nich pytania zarówno o to, jak często kąpiemy się w wannie, czy zmywamy naczynia pod bieżącą wodą, jak i o nasze wybory konsumencie dokonywane podczas robienia zakupów spożywczych. Udzielamy także informacji dotyczących korzystania ze środków transportu, ogrzewania domu czy też segregacji odpadów. Każde pytanie jest punktowane. A wszystko po to, by ostatecznie dowiedzieć się czy żyjemy w zrównoważony sposób, a nasz ślad ekologiczny nie przekracza udziału w ziemskich zasobach. Wynik może też pokazać jak bardzo nasze zachowania powodują, że przekraczamy zdolności Ziemi do regeneracji i ile takich planet jak nasza jest potrzebnych, by im sprostać.

Żródło: Sprawdź swój ślad ekologiczny! - Forum Wodociągów Polskich (igwp.org.pl)