Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy Zespole Szkół

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miasta Fromborka - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy Zespole Szkół.

2023-04-11, 22:22

Przejdź do artykułu

przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miasta Fromborka - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską.

2023-04-11, 22:21

Przejdź do artykułu

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Młynarskiej

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miasta Fromborka - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Młynarskiej.

2023-04-11, 22:19

Przejdź do artykułu

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy skrzyżowaniu z ul. Starą

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miasta Fromborka - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Katedralnej przy skrzyżowaniu z ul. Starą.

2023-04-11, 22:18

Przejdź do artykułu

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W dniu 31 marca 2022 r. zawarto porozumienie znak: PS-I.946.3.11.2022 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Frombork, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku w łącznej kwocie 40.768,00 zł.

2023-04-11, 22:16

Przejdź do artykułu