Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (VII)
Wprowadzono: 09-04-2021|Administrator| wyświetleń: 325
grafika

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (VII)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór na następujące formy wsparcia:

 • staż -115 osób (w tym częściowego zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w kwocie do 200 zł, częściowe koszty przejazdu w kwocie do 100 zł),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 30 osób bezrobotnych,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 60 osób bezrobotnych,
 • prace interwencyjne -247 osób bezrobotnych,
 • szkolenia indywidualne -16 osób bezrobotnych (częściowe koszty przejazdu w kwocie do 100 zł),

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
oraz
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (grupa ta dotyczy wyłącznie szkoleń, a jej udział w projekcie nie jest obligatoryjny).

Wnioski na poszczególne formy wsparcia należy składać:
- drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo,
- w formie elektronicznej po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym poprzez platformę praca.gov.pl,
- przez platformę ePUAP,
- osobiście pozostawiając w skrzynce podawczej zamieszczonej w wejściu do tut. urzędu
do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje o projekcie na portalu ► www.braniewo.praca.gov.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61