Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
INFORMACJA W SPRAWIE PLANOWANEGO OTWARCIA PRZEDSZKOLA ORAZ ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III
Wprowadzono: 21-05-2020|Administrator| wyświetleń: 1313
grafika

Szanowni Rodzice

W ślad za decyzją Rządu o zmniejszeniu obostrzeń dotyczących zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz przywróceniem działalności przedszkoli i szkół, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy informuję, że planujemy z dniem 1 czerwca 2020 r. otworzyć przedszkole we Fromborku.

Ostateczną decyzję o otwarciu placówki organ prowadzący podejmie na podstawie zebranych informacji o liczbie dzieci, dla których powinna zostać zorganizowana opieka przedszkolna. Wstępne deklaracje pobytu dziecka w przedszkolu rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić do dyrekcji Zespołu Szkół do poniedziałku 25 maja br. do godziny 14.00. Liczba dzieci w jednej grupie zostanie ograniczona do 12.

W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Ponadto pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Opieka przedszkolna prowadzona będzie w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Z dniem 25 maja br., wprowadzamy w Zespole Szkół zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, zaś uczniowie klas VIII szkoły podstawowej będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ośmioklasisty. 0d 1 czerwca br. także uczniowie pozostałych klas będą mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Podkreślam, że nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nadal będzie wiodącą formą nauczania!

W celu zorganizowania zajęć w wymaganym reżimie sanitarnym i ewentualnego zabezpieczenia dowozu uczniów do szkoły proszę rodziców, by deklaracje udziału dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacyjnych zgłosili także do dyrekcji Zespołu Szkół do poniedziałku 25 maja br. do godz. 14.00.

                                                                  Z poważaniem
                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
                                                         /-/ Zbigniew Pietkiewicz

W załączeniu:

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA

WYTYCZNE DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61