Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
UWAGA PILNE!!! Konieczne uzupełnienie dokumentacji - GRANTY PPGR
Wprowadzono: 22-11-2021|Administrator| wyświetleń: 708
grafika

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Frombork!

Informujemy, że uległy zmianie wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".

Gmina Frombork, po złożeniu wniosku, została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie dokumentów wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Wg. weryfikatora Komisji Przyznającej Granty - informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Dodatkowo, w celu weryfikacji potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej z osobą zatrudnioną, prosimy o dostarczenia wypełnionego formularza i ewentualnych dokumentów potwierdzających pokrewieństwo.

W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu zobowiązane są do dostarczenia dokumentów:
• zaświadczenia lub innego dokumentu poświadczającego zatrudnienie, pracę krewnego w linii prostej dziecka w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwanie w miejscowości lub gminie objętej PPGR, np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS, książeczka ubezpieczeniowa lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego będący w Państwa posiadaniu);
• wypełniony formularz o stopniu pokrewieństwa i dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej, np. akty urodzenia, małżeństwa, z których wynikają imiona i nazwiska poszczególnych osób, kopie dowodów osobistych, itp. (formularz w załączeniu);
• potwierdzających zamieszkanie na terenie Gminy PPGR (dotyczy osób nie zameldowanych a zamieszkałych na terenie Gminy Frombork np. umowa najmu mieszkania).

Kliknij, by powiększyć

Kliknij, by powiększyć

Aby potwierdzić powyższe informacje osoby te proszone są o niezwłoczne dostarczenie ww. dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork (pokój 18 - I piętro) do 3 grudnia 2021 roku do godziny 14:00.

Telefon kontaktowy: 55 244 06 60 wew. 76

Ważne, aby w przypadku dostarczenia kopii dokumentów potwierdzić ich autentyczność z oryginałem:
- kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM", klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.

Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa

Webinarium "Granty PPGR", które odbyło się 30.11.2021 r.
NAGRANIE ZE SPOTKANIA - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl
- link poniżej

www.gov.pl/web/cppc/webinarium-granty-ppgr-30112021-r-nagranie-ze-spotkania


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61