W dniu 6 sierpnia 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie PODTRZYMAŁ decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Krzyżewie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody.
Trwające prace naprawcze pozwoliły na usunięcie skażenia mikrobiologicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżewie, jednakże następstwem skażenia SUW stała się obecność mikroorganizmów na sieci wodociągowej, uniemożliwiająca dopuszczenie wody z wodociągu do spożycia.
W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:
  • Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
  • Woda nie może być używana do mycia warzyw, owoców, naczyń kuchennych.
  • Woda nie nadaje się do mycia zębów, ciała, przemywania otwartych zranień.
  • Woda może być wykorzystywana do celów gospodarczo – sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań.
Wszystkie dotychczasowe komunikaty i procedury pozostają bez zmian DO ODWOŁANIA.
W chwili obecnej trwają zintensyfikowane prace naprawcze na sieci wodociągowej - płukanie, napowietrzanie i dezynfekcja z czym będą wiązały się możliwe nieudogodnienia związane z chwilowymi spadkami ciśnienia wody.
Woda do celów spożywczych i bytowych będzie dostarczana na bieżąco przez Spółkę Wodociągi Fromborskie, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami.
O ponownej przydatności wody do spożycia poinformujemy Państwa NIEZWŁOCZNIE.
Dodatkowo informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Braniewie - https://www.gov.pl/web/psse-braniewo , a także na naszej stronie internetowej http://wik-frombork.pl oraz portalu społecznościowym Facebook Spółki.
Woda z wodociągu w Krzyżewie zaopatruje miejscowości: Krzyżewo, Krzywiec, Jędrychowo, Baranówka, Baranówka-Leśniczówka, Biedkowo, Biedkowo-Osada, Bogdany, Drewnowo, Wielkie Wierzno, Nowe Sadłuki, Włóczyska.