baner

Gmina Frombork realizuje projekt pn. „Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region

Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

W dniu 31 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

 Wartość projektu: 1 402 456,00 zł.

Dofinansowanie: 1 192 087,60 zł

 Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Urzędu Miasta i Gminy Frombork.

W projekcie zaplanowano:

-    wdrożenie 16 e-usług charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem,

-       uruchomienie 5 systemów teleinformatycznych:

  1. Zmodernizowany EBOI/Centralna platforma e-usług mieszkańca,
  2. Zmodernizowany system dziedzinowy,
  3. System obsługi rady,
  4. System do zarządzania umowami,
  5. System e-zamówienia.

Uruchomione systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Frombork i wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu.