Baner

Gmina Frombork w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 105 450,00 zł.

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz zabezpieczeń systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach zadania przeprowadzono także audyt cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu: do 30 września 2023 r.