Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw dot. nadania statutów sołectwom
Wprowadzono: 14-04-2021|Administrator| wyświetleń: 466

ZARZĄDZENIE NR 29/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom

Na podstawie art. 5a i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VI/49/11 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Frombork (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 70, poz. 1221 z dnia 06.06.2011 r.) - Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami:
1) Sołectwa Biedkowo dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Biedkowo, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2) Sołectwa Bogdany dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Bogdany, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3) Sołectwa Drewnowo dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Drewnowo, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
4) Sołectwa Jędrychowo dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowo, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
5) Sołectwa Krzywiec dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiec, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.
6) Sołectwa Krzyżewo dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżewo, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia.
7) Sołectwa Narusa dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Narusa, stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.
8) Sołectwa Nowe Sadłuki dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Sadłuki, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia,
9) Sołectwa Ronin-Nowiny dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Ronin-Nowiny, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia,
10) Sołectwa Wielkie Wierzno dotyczących uchwalenia Statutu Sołectwa Wielkie Wierzno, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia.

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 14 kwietnia 2021 roku.
3. Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji dotyczących projektów statutów sołectw.
4. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

§ 2.

1. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1, zostaną przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii i uwag.
2. Projekty statutów sołectw zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (www.frombork.samorzady.pl), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, na tablicy ogłoszeń znajdujących się w sołectwach oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.
3. Opinie, uwagi dotyczące ww. projektu należy składać na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia do dnia 30 kwietnia 2021 r.

4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.frombork.samorzady.pl), w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, na tablicy ogłoszeń znajdujących się w poszczególnych sołectwach.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                       Burmistrz Miasta i Gminy
                    /-/ Zbigniew Pietkiewicz

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61