Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
SMUP – narzędzie dla profesjonalnego pracownika samorządowego
Wprowadzono: 13-05-2022|Administrator| wyświetleń: 819
grafika

Dotychczas w Polsce nie było spójnego systemu monitorowania usług publicznych, który umożliwiałby każdemu zainteresowanemu podmiotowi szybkie uzyskanie kompleksowej informacji na temat ilości, jakości, dostępności i efektywności finansowej usług publicznych. Podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych nie miały dostępu do ogólnopolskiego narzędzia, które udostępniałoby informacje wspierające podejmowanie decyzji, ułatwiało pomiar ich efektów, a także prowadzenie badań porównawczych służących poprawie jakości usług na poziomie każdej gminy czy powiatu w kraju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno środowiska samorządowego, jak i mieszkańców, przedsiębiorców, czy też środowisk naukowych - MSWiA i GUS wraz ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich opracowali narzędzie, które integruje te oczekiwania, czyli System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

SMUP to rozbudowana baza danych o usługach publicznych świadczonych przez gminy i powiaty. System - za pomocą wskaźników - docelowo umożliwi monitorowanie sposobu działania JST w dziewięciu obszarach tj.: edukacja, ochrona środowiska, gospodarowanie nieruchomościami, lokalna polityka społeczna, kultura i rekreacja, inwestycje i budownictwo, podatki i opłaty lokalne, drogownictwo i transport oraz geodezja i kartografia.


System Monitorowania Usług Publicznych staje się instrumentem służącym JST w procesie efektywnego zarządzania usługami w oparciu o mechanizmy benchmarkingu (porównywania się z innymi), w tym twórcze adaptowanie najlepszych praktyk.

Informacje zawarte w SMUP pozwalają na podejmowanie decyzji kluczowych dla zapewnienia coraz wyższej jakości i efektywności świadczonych usług publicznych. Analiza wyników generowanych z systemu umożliwia podejmowanie decyzji zgodnie z podejściem opartym na faktach - to wszystko dzięki monitoringowi realizacji zadań w zakresie organizacji i świadczenia usług publicznych.

Pośrednio system ułatwia współudział społeczny w procesie planowania i gospodarowania środkami publicznymi - poprzez udostępnienie informacji o efektach świadczenia usług i nakładach na ten cel. W ten sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Pomimo faktu, że SMUP już dziś zawiera szeroki zestaw informacji dotyczących samorządowych usług publicznych, nie ustają prace nad jego rozwojem. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy planowane jest dalsze systematyczne uzupełnianie systemu o kolejne wskaźniki.

Obecnie prace nad Systemem Monitorowania Usług Publicznych weszły w kolejny etap. Po przygotowaniu danych i publicznym udostępnieniu systemu, od lutego br. oferowane są jednostkom samorządu terytorialnego bezpłatne szkolenia z zakresu korzystania z systemu.

Biorąc udział w szkoleniach pracownicy samorządowi podnoszą swoje kwalifikacje, a także zaznajamiają się z nowym narzędziem, który będzie im na co dzień pomocny zarówno do przygotowania raportów o stanie JST, jak i dokonywania analizy skuteczności dostarczania własnych usług, a także do dyskusji z radnymi i mieszkańcami - w oparciu o fakty, a nie opinie.

Szkolenia skierowano do przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, a zorganizowano w dwóch alternatywnych (do wyboru) formach: 4-godzinne spotkania online lub/i stacjonarne w formule grup wymiany doświadczeń (GWD) w wymiarze trzy dwudniowe spotkania.
Szkolenia online mają charakter przekrojowy (tzw. szkolenia strategiczne) obejmujący szeroki obraz funkcjonowania danej JST lub tematyczny (np. dotycząc zakresu edukacji).

W ramach spotkań online prezentowane są możliwości systemu oraz sposoby wykorzystania dostępnych w SMUP danych. Z kolei spotkania stacjonarne prowadzą uczestników przez proces analizowania danych od początku aż do wyciągania wypływających z nich wniosków zarządczych. W czasie spotkań GWD przewidziany jest czas na dzielenie się uczestników doświadczeniami również w innych, bieżących sprawach, a także poznanie i nawiązanie kontaktów.

Aby wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, niezbędne jest wypełnienie przez jednostkę samorządu terytorialnego formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem ► www.smup.jst.org.pl

Więcej informacji oraz harmonogram szkleń dostępny jest na stronie  www.smup.jst.org.pl/index.php/o-smup/

Budowa SMUP jest przedsięwzięciem strategicznym realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich. Projekt, realizowany od 2017 roku, jest koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działania 2.18 POWER.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
07-06-2023 | Administrator
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 77
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61