Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Informacja o terminie XXII sesji Rady Miejskiej we Fromborku
Wprowadzono: 28-04-2021|Administrator| wyświetleń: 319

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 11.03.2021 r.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXI sesji zwyczajnej w dniu 11.03.2021 r.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030;
b) zmian w budżecie na 2021 rok;
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2021 roku na realizację zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1375N odc. m. Ronin";
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego w 2021 roku na realizację zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1308N odc. Wielkie Wierzno - Baranówka".
e) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 51 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów, jako działka o numerze 44, obręb Wielkie Wierzno;
f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 12/29, 12/30, 12/31, obręb nr 7 miasta Fromborka, przy ulicy Osiedle Słoneczne, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00015619/0;
g) zmiany Uchwały Nr II/13/18 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej we Fromborku;
h) Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół we Fromborku;
i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Sesja na żywo dostępna pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=pljT4UCCOTk

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61