Nagrania posiedzeń Rady Miejskiej we Fromborku kadencji 2018 - 2023

I sesja Rady Miejskiej we Fromborku 20.11.2018.mp4

II sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 4.12.2018.mp4

III sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 20.12.2018 cz.1.mp4

III sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 20.12.2018 cz.2.mp4

IV sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 10.01.2019.mp4

V sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 21.02.2019.mp4

VI Sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 21.03.2019 r. cz.1 - retransmisja.mp4

VI Sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 21.03.2019 r. cz.2 - retransmisja.mp4

VII sesja Rady Miejskiej we Fromborku cz.1 - retransmisja z 9.05.2019.mp4

VII sesja Rady Miejskiej we Fromborku cz.2 - retransmisja z 9.05.2019.mp4

VIII sesja Rady Miasta i Gminy we Fromborku - retransmisja z 19.06.2019.mp4

IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 14.08.2019 r.mp4

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 10.10.2019.mp4

XI sesja Rady Miejskiej we Fromborku - 28.11.2019.mp4

XII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 30.12.2019 cz.1.mp4

XII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 30.12.2019 cz.2.mp4

XIII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 13.02.2020

XIV sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 13.05.2020

XV sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 23.07.2020

XVI sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 10.09.2020

XVII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 29.10.2020

XVIII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 3.12.2020

XIX sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 30.12.2020

XX sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 28.01.2021

XXI sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 11.03.2021

XXII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 29.04.2021

XXIII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 24.06.2021

XXIV sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 16.09.2021

XXV sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 28.10.2021

XXVI sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 30.11.2021

XXVII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 30.12.2021

XXVIII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 27.01.2022

XXIX sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 24.02.2022

XXX sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 24.03.2022

XXXI sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 28.04.2022

XXXII sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 30.06.2022

Kontynuacja XXXII sesji Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 5.07.2022

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 27.07.2022

XXXIV sesja Rady Miejskiej we Fromborku - retransmisja z 29.09.2022