Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
grafika
OGŁOSZENIE O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU
Wprowadzono: 12-01-2018 | Administrator

10.02.2017

OGŁOSZENIE O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU
I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU MIASTA I GMINY FROMBORK W 2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Gmina Frombork planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Frombork.

Dofinansowaniu w formie dotacji (85% kosztów zadania) podlegają następujące typy projektów:
1. Demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest/innych wyrobów zawierających azbest,
2. Transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
3. Unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
Pozostałe 15% kosztów zadania pokrywa wnioskodawca. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie podpisanie przez właściciela nieruchomości umowy z Gminą Frombork w sprawie pokrycia pozostałej części kosztów.

Gmina Frombork dokona wyboru przedsiębiorcy, który wykona powyższe prace.

Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Frombork. Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku do dofinansowania decydować będzie stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych a także data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy kompletnego wniosku.

Wnioski z załącznikami dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać do 28.02.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork ul. Młynarska 5a

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Frombork przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, telefonicznie pod nr (55) 244 0670 i (55) 244 0671 lub osobiście - pokój nr 11 i 18. Wnioski wraz załącznikami można pobrać w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu: www.frombork.samorzady.pl.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 77
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61