Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BRANIEWSKIM
Wprowadzono: 10-04-2017 | Administrator

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dniem 1 stycznia 2017 roku na terenie Powiatu Braniewskiego zostały uruchomione dwa PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Braniewie, ul. Królewiecka 13
(wejście do internatu od ul. Wiejskiej 2)

Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:

Punkt I: otwarty w godzinach: 8.00 - 12.00 - informację o działalności punktu można uzyskać pod numerem telefonu: 503 825 408,
Punkt obsługuje radca prawny.

Punkt II: otwarty w godzinach: 14.00 - 18.00 - informację o działalności punktu można uzyskać pod numerem telefonu: 723 649 398.
Punkt obsługują radcy prawni i adwokaci.

 

Szczegóły o ustawie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Kto będzie mógł otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Warunkiem skorzystania z usług prawniczych jest udokumentowanie prawa do ich otrzymania poprzez: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, przedłożenie zaświadczenia, zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem - działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw: z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 63
baner_ 64
baner_ 66
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61