Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika199
13-11-2017 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 80
grafika
ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO
Wprowadzono: 03-01-2017 | Administrator

 

 

Uchwała nr XXI/168/16
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2016

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu braniewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:


§1.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Poza godzinami pracy określonymi w §1 ustala się wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, niedziele święta i inne dni wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się czas trwania dyżuru:
1. od godz. 20:00 do godz. 8:00 dnia następnego, w dniach od poniedziałku do piątku włącznie;
2. od godz. 16:00 w sobotę do godz. 08:00 w niedzielę;
3. w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy od godz. 08:00 do godz. 8:00 dnia następnego.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Do pobrania:

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 59
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61