Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika219
04-12-2018 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 61
grafika
ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK NA TERENIE POWIATU BRANIEWSKIEGO NA 2018 ROK
Wprowadzono: 13-12-2017 | Administrator

 

Uchwała nr XXXII/254/17
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 23 listopada 2017

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.), po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu braniewskiego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Poza godzinami pracy określonymi w §1 ustala się wykaz dyżurów aptek ogólnodostępnych pełniących dyżury w porze nocnej, niedziele święta i inne dni wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się czas trwania dyżuru:

1. od godz. 20:00 do godz. 8:00 dnia następnego, w dniach od poniedziałku do piątku włącznie;

2. od godz. 16:00 w sobotę do godz. 08:00 w niedzielę;

3. w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy od godz. 08:00 do godz. 8:00 dnia następnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Do pobrania:

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 63
baner_ 64
baner_ 65
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61