Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
grafika
REWITALIZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA WE FROMBORKU
Wprowadzono: 10-11-2016 | Administrator

 

Projekt pn. „Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku" był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2. Rewitalizacja miast. Beneficjentem projektu jest Gmina Frombork.

Celem głównym projektu było zapobieżenie dalszej marginalizacji obszarów zrewitalizowanych, a co za tym idzie również zapobieganie pogarszaniu się atrakcyjności miasta jako miejsca do codziennego życia i odpoczynku zarówno mieszkańców jak i turystów.

Całkowita wartość projektu: 3 928 392,76 zł
Wartość dofinansowania: 1 999 783,82 zł
Wkład własny: 1 928 608,94 zł

Realizacja projektu objęła rewitalizację: Placu Rynku, Kanału Kopernika oraz odrestaurowanie zewnętrznej części zabytkowego budynku przy ulicy Błotnej.

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawiła się jakość życia mieszkańców Fromborka, a w szczególności osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego rewitalizacją.

Zakres prac związanych z rewitalizacją Rynku

Odnowiony plac Rynku nawiązuje wyglądem do Układu Słonecznego i podkreśla związki Fromborka z Mikołajem Kopernikiem. Po modernizacji centralnym punktem fromborskiego Rynku jest fontanna z podświetlanymi, tryskającymi z posadzki strumieniami wody, umożliwiająca uzyskanie ciekawych efektów świetlnych oraz tworząca miejsce zabaw dla dzieci w okresie letnim. W nawierzchni placu odznaczają się łuki z ciemnej granitowej kostki, przypominające orbity. Ustawiono na nich ławki symbolizujące osiem planet. Na trzeciej z nich, czyli na planecie Ziemia, siedzi odlany z brązu Mikołaj Kopernik patrzący w kierunku Wzgórza Katedralnego. W nawierzchnię w strefie pasów bazaltowych wbudowana została płyta kamienna z inskrypcją poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. W pobliżu fontanny umieszczono odrestaurowaną zabytkową pompę. Wokół rynku posadzono szpalery drzew, podświetlanych po zmroku lampami wbudowanymi w bruk. Plac jest objęty całodobowym monitoringiem i siecią bezprzewodowego Internetu.

Na terenie placu Rynku i na chodnikach wokół niego znajdują się również elementy małej architektury, takie jak: ławki, słup ogłoszeniowy, tablica informacyjna, instalacja pod choinkę i maszty flagowe.  Wnętrze słupa ogłoszeniowego wykorzystane zostało jako miejsce ukrycia elementów technicznych nowej fontanny.

Zakres prac związanych z rewitalizacją Kanału Kopernika

Prace modernizacyjne objęły wykonanie nowego, wybrukowanego koryta, zainstalowanie nawiązujących do historii barierek wzdłuż ścian kanału od Wieży Wodnej do mostu kolejowego oraz na mostach i kładkach dla pieszych, remont ciągów spacerowych wzdłuż ścian kanału, instalację stylowego oświetlenia i ławek,  budowę instalacji umożliwiającej okresowe płukanie kanału oraz pomp wymuszających obieg wody w kanale, montaż tablic informujących o dziejach Kanału Kopernika w gospodarczym życiu miasta, a także zapewnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu wzdłuż Kanału.

Prowadzone były także roboty instalacyjne, elektryczne, odwadniające, kształtowania terenów zielonych, drogowych, ogólnobudowlane i małej architektury oraz instalacja monitoringu. Wramach prac uporządkowano kanalizację deszczową odprowadzaną do kanału oraz drenaż części terenu przyległego do Kanału Kopernika.

Odrestaurowanie zewnętrznej części zabytkowego budynku przy ulicy Błotnej 2 we Fromborku było prowadzone w latach 2013-2014 i obejmowało remont dachu i elewacji.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 82
baner_ 80
baner_ 79
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 77
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 78
baner_ 39
baner_ 84
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61