Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Wprowadzono: 10-11-2016 | Administrator

WYKAZ TELEFONÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO:

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

         Plac Strażacki 2, 14-500 Braniewo

         Tel. SK : 55 620 55 00
         Tel. alarmowe : 998, 112
         Fax SK: 55 620 5509

         Tel. całodobowy

  • Starostwo Powiatowe w Braniewie

         Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
        
pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

         Tel. kom. 508 351 115 - całodobowy
         Tel. 55 644 02 55 - w
godzinach pracy Starostwa
         Fax 55644 02 54 e-mail: zk@powiat-braniewo.pl

         

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

  • Urząd Miasta i Gminy Frombork

         ul. Młynarska 5A, 14-530 Frombork

          tel. 55 244 06 83 - w godzinach pracy Urzędu          

          fax 55 244 06 61
          e-mail: oc@frombork.pl

          kom. 600 214 861 - tel. całodobowy

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego w mieście i gminie Frombork oraz na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) funkcjonuje w gminie Frombork Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół w pełnym składzie jest organem funkcjonalnym zwoływanym przez Burmistrza w sytuacjach realnego zagrożenia kryzysem, ewentualnie tuż po wystąpieniu nagłej sytuacji kryzysowej lub w celach szkoleniowych, instruktażowych, sprawdzających itp.


Na terenie Miasta i Gminy Frombork wyodrębniono 13 rodzajów zagrożeń kryzysowych, zwalczanie których koordynować będzie Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na podstawie planów i procedur opracowanych w Urzędzie.
1. Skażenie chemiczne,
2. Zagrożenia radiologiczne,
3. Epidemie i inne masowe zachorowania groźne dla życia i zdrowia ludzi w tym bioterroryzm,
4. Przerwy w dostawach energii elektrycznej,
5. Przerwy w dostawach wody pitnej,
6. Zakłócenia komunikacji (drogowe),
7. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne,
8. Powodzie,
9. Długotrwałe susze (pożary),
10. Katastrofalne pożary zabudowań i obiektów,
11. Katastrofy budowlane obiektów budownictwa powszechnego,
12. Pokojowe zgromadzenia ludności, demonstracje, zamieszki,
13. Terroryzm.

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 79
baner_ 76
baner_ 64
baner_ 77
baner_ 46
baner_ 78
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61