Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika290
...
05-07-2022 | Administrator
Ilość zdjęć: 0
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Gospodarka
Fundusz Pracy - Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021
Wprowadzono: 30-03-2021|Administrator| wyświetleń: 1850

W dniu 26 marca 2021 r. zawarto porozumienie znak: PS-I.946.3.11.2021 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Frombork, którego przedmiotem jest przekazanie środków z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku w łącznej kwocie 51.838,00 zł. Środki przeznaczane są na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm).

Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Braniewo może ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ