Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika277
19-10-2020 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 52
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty złożonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym
Wprowadzono: 16-09-2020|Administrator| wyświetleń: 164

Oferta, złożona 31 sierpnia 2020 roku przez Ochotniczą Straż Pożarną we Fromborku ul. Braniewska 5a 14-530 Frombork pod tytułem „Bezpieczni strażacy", spełnia warunki określone w art. 19a ust.1, ust. 6-8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 611.

Zgodnie z art. 19a powołanej wyżej ustawy oferta była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

Żaden podmiot nie zgłosił uwag i zastrzeżeń dotyczących powyższej oferty. W związku z powyższym powierzam Ochotniczej Staży Pożarnej we Fromborku wykonanie zadania publicznego.

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
                                                                              /-/ Zbigniew Pietkiewicz

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61