Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika278
26-02-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 69
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA RAPORTU O STANIE GMINY FROMBORK ZA 2019 ROK
Wprowadzono: 08-07-2020|Administrator| wyświetleń: 697

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Frombork!

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713):

1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) termin na przedstawienie organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy opracowanego raportu o stanie gminy - został przedłużony o 60 dni.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada Miejska rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
6. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - co najmniej 20 osób.
7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Frombork za 2019 rok na sesji, na której podejmowana będzie uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Sesja Rady Miejskiej, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Frombork za rok 2019 odbędzie się 23 lipca o godz. 9:00.

W załączeniu:
1. Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Frombork za rok 2019
2. Raport o stanie Gminy za rok 2019
3. Pisemne zgłoszenie mieszkańca gminy do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Frombork za rok 2019 wraz ze wzorem listy podpisów.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61