Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika222
13-01-2019 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 148
ekartki baner
baner_ 38
baner_ 52
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW
Wprowadzono: 28-05-2018|Administrator| wyświetleń: 1528
grafika

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie informuje, że rozpoczęła się realizacja XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich i pochodzących z rodzin byłego pracownika ppgr.

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

• dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
• pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
• osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
• pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypedia-pomostowe.pl;
• pochodzą z rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.575 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2018 roku);
• są obywatelami polski lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydat do stypendium w terminie od dnia 2 lipca 2018 roku do dnia 17 sierpnia 2018 roku (do godziny 1600) wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami składa do tutejszego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019" (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacji o Programie udzielają:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6

tel. (89) 524 88 95, pok. 221
(89) 524 88 94 pok. 219
(89) 524 89 35 pok. 129

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
tel.: (42) 632-59-91, 631-95-58
fax: (42) 630-27-81

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 63
baner_ 64
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61