Frombork

baner_ 4
opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika280
...
17-03-2021 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 41
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
Informacja o terminie XXI sesji Rady Miejskiej we Fromborku
Wprowadzono: 05-03-2021|Administrator| wyświetleń: 249
grafika

Informuję, że XXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej we Fromborku odbędzie się 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 9 00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Fromborku z dnia 28.01.2021 r.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XX sesji zwyczajnej w dniu 28.01.2021 r.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030;
b) zmian w budżecie na 2021 rok;
c) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu umowy dzierżawy na kolejny okres 1 roku po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na 1 rok;
d) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą gruntu umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na 3 lata;
e) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych umowy najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat;
f) zmiany uchwały nr XVII/224/20, z dnia 29 października 2020 r., dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego o numerze 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 8 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 52, obręb 4 Frombork;
g) przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork;
h) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku;
i) określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo- gospodarcze na terenie Miasta i Gminy Frombork.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Ryszard Pawluczuk

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 77
baner_ 78
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61