Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika277
19-10-2020 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 52
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 57
Aktualności - Informacje
OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Wprowadzono: 03-09-2020|Administrator| wyświetleń: 409

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Staż Pożarną we Fromborku, ul. Braniewska 5a, 14-530 Frombork na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego pt. „Bezpieczni strażacy".

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając celowość realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zamierza zlecić Ochotniczej Staży Pożarnej we Fromborku
z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację wyżej wymienionego zadania publicznego.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 powołanej wyżej ustawy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 19a ust. 3 cytowanej ustawy zamieszczam złożoną ofertę na okres 7 dni roboczych tj. od 3 do 11 września 2020 roku w:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzicie Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku,
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku.

Każdemu w terminie 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia niniejszej oferty przysługuje prawo zgłoszenia uwag dotyczących tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Uwagi" w terminie do dnia 11 września 2020 roku do godziny 14:00 w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a 14-530 Frombork - o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do urzędu,
- drogą elektroniczną na adres e-mail: obsługa.kom@frombork.pl lub sekretariat@frombork.pl.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                    /-/ Zbigniew Pietkiewicz

W załączeniu do pobrania:
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego
► Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61