Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
grafika268
...
27-05-2020 | Jolanta Bieńkowska
Ilość zdjęć: 116
ekartki baner
baner_ 75
baner_ 38
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY FROMBORK W 2019 ROKU
Wprowadzono: 13-03-2019|Administrator| wyświetleń: 1776

Komisja konkursowa w dniach 25 lutego 2019 roku i 4 marca 2019 roku dokonała formalnej i merytorycznej oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego dnia 17 stycznia 2019 roku konkursu ofert na realizację zadań Gminy Frombork w 2019 roku.

W ramach ogłoszonego konkursu 4 podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego złożyły łącznie 7 ofert. Po dokonaniu analizy ofert dofinansowanie na realizację zadań ze środków publicznych otrzymują następujące podmioty:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jędrychowie, 14-530 Frombork otrzymuje dofinansowanie na realizację zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, tytuł zadania „Obchody Jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie" - kwota dotacji 4 000 zł (oferta nr 1), termin realizacji zadania: 1.04.2019 r. - 30.11.2019 r., wkład własny osobowy w stosunku do otrzymanej dotacji 75,00%.

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Braniewie, ul. Kościuszki 111, Koło Terenowe we Fromborku, ul. Młynarska 4, 14-530 Frombork otrzymuje dofinansowanie na realizację zadania z zakresu:
a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, tytuł zadania „Bo seniorem każdy będzie...." kwota dotacji 2 000 zł (oferta nr 2), termin realizacji zadania: 20.09.2019 r. - 20.10.2019 r., wkład własny osobowy w stosunku do otrzymanej dotacji 18%, wkład ze środków finansowych własnych w stosunku do otrzymanej dotacji 37,50%,
b) turystyka i krajoznawstwo, tytuł zadania „Piękna nasza Polska cała część VI" - kwota dotacji 2 000 zł (oferta nr 3), termin realizacji zadania: 15.06.2019 r.- 15.07.2019 r., wkłady własny osobowy w stosunku do otrzymanej dotacji 15 %, wkład ze środków finansowych własnych w stosunku do otrzymanej dotacji 100%.

3. Stowarzyszenie „Nasze Krzyżewo" Krzyżewo 8, 14-530 Frombork otrzymuje dofinansowanie na realizację zadania z zakresu:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, tytuł zadania „Święto Rolnika - Dożynki Gminne" - kwota dotacji 2 000 zł (oferta nr 5), termin realizacji zadania: 1.07.2019 r. - 30.11.2019 r., wkład własny osobowy w stosunku do otrzymanej dotacji 25,73%,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tytuł zadania „Wakacje na sportowo - IV edycja" - kwota dotacji 5 080 zł (oferta nr 6), termin realizacji zadania: 01.06.2019 r. - 30.11.2019 r., wkład własny osobowy w stosunku do otrzymanej dotacji 30,38%.

Na etapie oceny formalnej odrzucono następujące oferty:

Zadanie nr 4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Braniewie Koło Terenowe we Fromborku, ul. Młynarska, 14-530 Frombork (oferta nr 4) nie spełniła kryteriów formalnych. W związku z tym zadanie nie zostało powierzone oferentowi.

Zadanie nr 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Klub Sportowy Zalew Frombork, ul. Leśna 28, 14-530 Frombork (oferta nr 7) spełniła kryteria formalne jednak nie podlegała ocenie merytorycznej. Oferta nie odpowiadała warunkom ogłoszonego konkursu. W związku z tym zadanie nie zostało powierzone oferentowi.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 76
baner_ 72
baner_ 73
baner_ 64
baner_ 46
baner_ 19
baner_ 62
baner_ 41
baner_ 39
baner_ 59
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 63
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61