Frombork

opcje zaawansowane
ekartki baner
baner_ 38
baner_ 52
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Informacje
UROCZYSTE ZAPRZYSIĘŻENIE BURMISTRZA ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA ORAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI
Wprowadzono: 20-11-2018|Administrator| wyświetleń: 2243
grafika
Galerie:
grafika
Ilość fotografii: 71
Autor: Jolanta Bieńkowska

20 listopada 2018 r. na pierwszej w tej kadencji sesji Rady Miejskiej we Fromborku, Zbigniew Pietkiewicz, który w listopadowych wyborach samorządowych uzyskał od mieszkańców mandat zaufania na kolejne 5 lat, złożył uroczyste ślubowanie.

Według porządku obrad najpierw odbyło się uroczyste ślubowanie radnych. Zaświadczenia o uzyskaniu mandatów przekazała na ręce nowych radnych przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku.

Kolejny punkt obrad zakładał wyłonienie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Do momentu wyboru przewodniczącego obradom sesji inauguracyjnej przewodniczyła najstarsza wiekiem radna Longina Woelky. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej we Fromborku został wybrany Ryszard Pawluczuk, a Wiceprzewodniczącą Urszula Zakrzewska.

W dalszej części Zbigniew Pietkiewicz odebrał z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na funkcję Burmistrza Miasta Frombork i złożył uroczyste ślubowanie wypowiadając słowa:

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy. Tak mi dopomóż Bóg".


Po złożeniu ślubowania przyjął insygnium władzy samorządowej. Uroczystość zaprzysiężenia odbyła się w obecności zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych naszego powiatu, zaproszonych byłych burmistrzów Fromborka i przewodniczących rady, przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, zakładów pracy, ochotniczych straży pożarnych oraz mieszkańców Fromborka, którzy po zakończeniu ceremonii zaprzysiężenia złożyli Burmistrzowi serdeczne gratulacje.

W swoim przemówieniu Burmistrz Zbigniew Pietkiewicz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu wyborczego: mieszkańcom, którzy poparli jego kandydaturę na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Frombork oraz osobom szczególnie zaangażowanym w pracę komitetu w trakcie kampanii wyborczej. Dodał, że nie zawiedzie zaufania wyborców, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców oraz rozwój miasta i gminy. Zapewnił, że będzie się starał wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, słuchać ich rad, a także informować o rezultatach podejmowanych działań w kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

Na zakończenie dzieci z fromborskiego Zespołu Szkół odśpiewały nowemu burmistrzowi „Sto lat" i zaśpiewały dwie związane tematycznie z Fromborkiem piosenki.

                                                                               Jolanta Bieńkowska

Skład osobowy radnych Rady Miejskiej we Fromborku
VIII kadencji 2018 - 2023:

1. Pawluczuk Ryszard - Przewodniczący Rady
2. Zakrzewska Urszula - Wiceprzewodnicząca Rady

3. Błoch Ewa
4. Fiuk Beata
5. Gawłowski Jacek
6. Jakóbczyk Magdalena
7. Janicka Anna
8. Karpowicz Bartosz
9. Kochański Tadeusz
10. Markun Robert
11. Ros Agnieszka
12. Rusnak Teresa
13. Urbanowicz Jadwiga
14. Woelky Longina
15. Zabłocki Marcin

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
baner_ 9
baner_ 19
baner_ 39
baner_ 41
baner_ 46
baner_ 53
baner_ 58
baner_ 59
baner_ 60
baner_ 61
baner_ 62
baner_ 63
baner_ 64
baner_ 66
baner_ 67
baner_ 68
baner_ 69
baner_ 70
baner_ 71
baner_ 3
Adres:
Młynarska 5a
14-530 Frombork
Tel:
(+48 55) 244 06 60
Fax:
(+48 55) 244 06 61