Frombork

opcje zaawansowane
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
ekartki baner
baner_ 38
baner_ 52
baner_ 55
baner_ 56
baner_ 57
Aktualności - Gospodarka
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZYŻEWIE
Wprowadzono: 17-01-2018|Administrator| wyświetleń: 6400
grafika

W październiku 2017 r. Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o. rozpoczęła modernizację i rozbudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Krzyżewie.

Ujęcie to funkcjonuje od 1965 r. - wykonanie pierwszej studni głębinowej nr 1. W 1984 r. uruchomiono studnię nr 2 oraz stację uzdatniania wody. Stan techniczny, zużycie, urządzeń, studni nr 1 oraz budynku s.u.w. wymusił konieczność przeprowadzenia niezbędnych robót umożliwiających dalsze funkcjonowanie ujęcia i s.u.w. zaopatrującego w wodę większość obszarów wiejskich Gminy Frombork (Krzyżewo, Jędrychowo, Krzywiec, Drewnowo, Bogdany, Biedkowo, Nowe Sadłuki, Wierzno Wielkie, Baranówka) oraz m. Włóczyska w Gminie Młynary. Na konieczność zaplanowanych prac zwracał uwagę Urząd Dozoru Technicznego oraz inspekcja sanitarna.

W ramach zaplanowanych robót przewidziano:
- wykonanie studni zastępczej nr 1A i likwidacja studni nr 1 na ujęciu wody w Krzyżewie,
- wymianę układu technologicznego, automatyki, urządzeń i instalacji oraz sieci zewnętrznych,
- kapitalny remont budynku suw i zagospodarowanie terenu,
- wykonaniu dwóch zbiorników retencyjnych wody czystej po 75m³ każdy.

Przedsięwzięcie to zostało zaakceptowane przez Radę Miejską we Fromborku w uchwalonym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021.

Łączny koszt zadania netto wynosi 1 866 675,12 zł. Na sfinansowanie inwestycji Spółka uzyskała pożyczę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a wkład własny Spółki wynosi 20 %.

W grudniu 2017 r. zakończono pierwszy etap inwestycji: wykonano nową studnię głębinową nr 1A i zlikwidowano wyeksploatowaną studnię nr 1. Aktualnie trwają prace dokumentacyjne pozwalające na włączenie nowej studni do eksploatacji. Całość zadania zostanie ukończona do końca września 2018 r.

Zrealizowanie inwestycji poprawi jakość wody dostarczanej mieszkańcom - nowy układ technologiczny uzdatniania wody, zapewni stabilność dostaw - dwie sprawne studnie głębinowe oraz rezerwa wody zapewniająca dobowe zaopatrzenie w wodę miejscowości korzystających z ujęcia wody w Krzyżewie. Nowe urządzenia będą wyposażone w układy automatyki umożliwiające monitorowanie i sterowanie przez Internet przez 24 godziny na dobę z każdego punktu na Ziemi z dostępem do sieci.

Dyrektor Zarządu Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.
Marek Wróbel

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ